Aangepaste seniorenwoning

aangepaste seniorenwoning

Om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te kunnen blijven wonen, moet de woning ook bij verminderde mobiliteit of bij specifieke noden en behoeften de nodige ondersteuning en comfort kunnen bieden.

Idealiter wordt een woning ontworpen vanuit het perspectief van ‘levenslang wonen’. Door de basisprincipes voor toegankelijkheid te respecteren, krijg je een woning die als het ware meegroeit en aanpast kan worden aan de veranderende omstandigheden en behoeften van haar bewoners. Meer informatie vindt men op de website van Enter vzw.

Maar een bestaande woning kan ook aangepast worden waardoor je thuis langer kan genieten van je oude dag en langer zelfstandig kan blijven wonen in je vertrouwde omgeving. Op een eenvoudige manier kunnen er bijvoorbeeld hulpmiddelen geïnstalleerd worden zoals leuningen aan de trap, handgrepen aan bad, douche, toilet, etc. Ook grotere bouwkundige veranderingen kunnen nodig zijn, zoals deuren verbreden, toilet en badkamer op het gelijkvloers inrichten, etc.

Hier kan je ook alvast testen in welke mate je woning nog voldoende is aangepast: De Zilveren Sleutel

Weet dat er verschillende subsidiemogelijkheden bestaan om aanpassingen door te voeren. Op de volgende websites kan je hierover meer lezen. Ook je gemeente of het agentschap Wonen-Vlaanderen in je provincie kunnen je verder informeren.