Provincie Limburg zorgt voor structurele zorgplanning

Op de tweede Novemberzitting van het Limburgse provinciebestuur is donderdag het thema Sociaal Limburg aan bod gekomen. Hierbij werden de prioriteiten van het provinciale beleid op vlak van kinderopvang, rusthuisbedden en andere zorgvraagstukken verduidelijkt. Eén van de belangrijkste acties voor 2014 is de uitwerking van een strategisch plan om de zorgbehoeften per gemeente in kaart te brengen.

Het provinciale beleid onder de noemer Sociaal Limburg spitst zich toe op de uitdagingen die de provincie in de zorgsector te wachten staan. Uiteraard speelt de vergrijzing hierin een belangrijke rol. Daarenboven duiken er nieuwe problemen op, want door de economische crisis die in Limburg nog harder toeslaat dan elders, is bijvoorbeeld het aantal Limburgse kinderen dat in armoede wordt geboren, opvallend gestegen (vijf jaar geleden was dat nog 7 procent, nu 11 procent).

Lees verder op Standaard.be >