55-plussers zien sociaal leven gevoelig verarmen

Wie ouder is dan 55 heeft minder contact met vrienden, neemt minder deel aan het verenigingsleven en participeert minder aan cultuur dan jongere Vlamingen. Dat blijkt uit een rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering.

In navolging van de grote participatiestudie uit 2007 onderzocht de studiedienst hoe het zit met de deelname van 55-plussers aan de maatschappij. Daaruit blijkt dat de ouderen op alle domeinen minder participeren dan de jongere categorieën. Enkel wat betreft politieke participatie scoren de 18- tot 24-jarigen iets lager.

Lees het volledige artikel op DMorgen.be >